• Damserien

Bedinge GKs damerna kommer spela i 3 serie kategorier under 2024, Damserierna är indelade i hcp grupper. Ansvarig för seriegolfen damer är damkommittén.

Spelschema finns tillgängligt på Skånes Golfförbund. -Klicka här

Kategori 1

Hcp << 22,9

Ansvarig: Helena Svensson, helena.i.svensson@gmail.com

Kategori 2

Hcp 23,0>>29,9

Ansvarig: Karin Petersson, karin.petersson@veidec.se 

Kategori 3

Hcp 30,0>>40,0

Ansvarig: Ewa Fridh, ewa.fridh@telia.com