• Vision 50/50

Bedinge GK

Vision 50/50

Nu har vi på Bedinge Golfklubb startat ett spännande
och långsiktigt förändringsarbete för  en mer inkluderande och jämställd golfklubb.

Torsdagen den 9 september 2021 hade vi vårt första uppstartsmöte tillsammans med vår klubbrådgivare Per Lindroth från Svenska Golfförbundet.

Arbetet startar med en utbildning, klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 som vänder sig till klubbledning, styrelse, banchef och tränare i syfte att arbetet ska få fäste och bli en integrerad del i klubbens övergripande utvecklingsarbete. Utbildningen vänder sig också till förtroendevalda och anställda som representeras i vår referensgrupp och till alla medlemmar som vill vara med och engagera sig i vår förändringsresa.

Vision 50/50 handlar inte bara om genustänk utan omfattar:

  • Banan
  • Trivseln på klubben
  • Bemötande, attityder och fånga upp alla medlemmar i en gemenskap

Vi vill gärna att så många som möjligt vill ta del av programmet för att skapa en stabil bas för vårt förändringsarbete. Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!

‍Varför gör vi det här?

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. Och idag ses det som en självklarhet både inom idrotten, ideella organisationer, inom näringslivet och i det offentliga rummet.

Styrelsen i BeGK tog därför ett medvetet beslut om att gå med i klubbutvecklingsprogrammet som tar oss med på en individuell resa, och en resa som utvecklar och förändrar vår klubb inom områden som vi identifierar som förändrings- och förbättringsområden.

  • Vi ser det som ett spännande koncept där alla kan vara med och det är viktigt för oss att hänga med i framtiden
  • Det är roligare att jobba tillsammans med en mix av män och kvinnor

Trycket på idrotten ökar och att inte arbeta med jämställdhetsfrågorna ger:

  • Lägre trovärdighet
  • Sämre attraktionskraft
  • Mindre relevans

Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben.  Gå gärna in och läs mer på golf.se.

Programmet ar ett trettiotal platser årligen och vi på Bedinge GK har erbjudits en av platserna 2021. Klubbens Vision 50/50 leds av en styrgrupp består av 8 personer (klubbordförande, klubbchef, Pro, styrelsens ledamöter och programmets förändringsledare). Se nedan för mer information.

Ytterligare en viktig grupp för att lyckas med vårt klubbutvecklings- och förändringsarbete är Referensgruppen som idag består av 14 personer. Dessa är våra ambassadörer och öron utåt i vår klubb. Se nedan för mer information.

Nu ska vi skaffa oss viktig kunskap, spana på vår verksamhet, göra nulägesanalyser och så småningom sätta samman en handlingsplan för ett hållbart utvecklingsarbete inom jämställdhet över tid.

Vad är Vision 50/50?

Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.

Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet har kvalitetssäkrats genom forskning och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna.

Mål fram till 2020:

200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50

  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  • Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser/valberedningar

Vill du också vara med i arbetet Vision 50/50, eller vill du veta mer om klubbens  arbete, så kontakta gärna:

Anne-Marie Lindman, Förändringsledare  Telefon 0760-261508
E-postlindman.annemarie@gmail.com

Nyheter i vår vision 50/50

juli 27, 2022
Bedinge golfklubb´s vision, värdegrund och verksamhetsidé

- viktiga fundament i utvecklingen av 50/50-visionen för en mer inkluderande och jämställd golfklubb.

Läs mer
juli 27, 2022
Handlingsplan & aktiviteter vision 50/50

BeGK har tagit fram en handlingsplan som vi ska arbeta med de närmaste två åren för att möta utvecklingen av 50/50-visionen

Läs mer
juni 14, 2022
Rond 2 – Handlingsplan med koppling till vår värdegrund

Handlingsplan för förändringsarbetet - ett resultat från våra spaningar

Läs mer
december 8, 2021
Rond 1 – Utan spaning, ingen aning

Hur ser det ut hos oss i Bedinge GK?

Läs mer
december 7, 2021
Klubbutvecklings-programmets omfattning

Utvecklingsprogrammet är uppbyggt kring tre ronder

Läs mer