• Damkommitté

Damkommittén vill gärna stimulera fler damer till att medverka i vår verksamhet och därigenom få nya kamrater, trevligt umgänge och möjlighet att utveckla golfspelet. Vi informerar om våra aktiviteter via klubbens hemsida, på anslagstavlan och via ett informationsblad som delas ut på informationsmötet någon gång februari / mars. Damkommitténs främsta uppdrag är att värna om damernas intresse ute på klubben.
Detta kan vara allt från ansvarig för damtävling, resor etc.

Vår tävlingssäsong är från april t o m september där denna avslutas med Grand Finale som oftast är sista lördagen i september. Här spelar vi en lagtävling och efteråt samlas vi för gemensam lunch där vi då har prisutdelning av bl.a. Matchspel och Birdie tävling.

Torsdagar är våra tävlingsdagar där startavgiften är 70 kr. Under säsongen brukar vi även försöka lägga någon av tävlingsdagarna på annan bana. Tävlingsformerna brukar variera eftersom det är olika personer som är tävlingsansvariga.

Anmälan då det gäller spel på hemmabanan sker via hemsida under rubriken tävlingar eller i receptionen senast onsdag kl. 12.00 och övriga tävlingar på annan bana sker via lista på anslagstavlan .

Prisutdelning sker samma dag efter varje tävling.

Även tävlingar som matchspel 0ch birdie tävling anordnas under säsongen.

Under resten av året fortsätter vi med tävlingar på torsdagar där ingen föranmälan behövs utan vi samlas senast 9.30 för lottning och information om dagens tävlingsform och här är startavgiften 20 kr.

Damkommittén arrangerar varje år en golfresa. Dessa resor är mycket uppskattade inte bara för att spela på annan bana utan också för social och trevlig samvaro.

Känner du att du vill vara mer delaktig i vad vi sysslar med eller känner för att ordna någon av våra torsdags tävlingar så tag gärna kontakt med någon i damkommittén.

Damkommittén ansvarar även för deltagande i Skånes Golfförbunds Seriegolf i Skåneserien.

Ewa Fridh

Ledamot, ansvarig för sponsring

Karin Petersson

Ledamot, ansvarig för damernas seriegolfen.

Cecilia Krohn

Ledamot, ansvarig för damernas hemsida

Aktiviteter