• Tävlingskommitté

Tävlingskommittén har till uppdrag att organisera och ansvara för klubbens tävlingsverksamhet.

  • Att erbjuda ett så varierande spelprogram som möjligt och därmed försöka tillvarata medlemmarnas tävlingsintresse.
  • Fastställa årets startavgifter och tävlingsgreenfee.
  • Se till att det finns tävlingsledare och funktionärer vid varje tävling.
  • Hålla kontakt med tävlingssponsorer och övriga externa och interna intressenter runt tävlingsverksamheten.
  • Tävlingskommittén är också ansvarig för klubbens handicap frågor.

Golfen är ju unik på så sätt att man i första hand tävlar mot banan och sig själv och först därefter mot andra med- och mottävlare.

Ni som skulle tycka det var roligt att hjälpa till som starter eller liknande är välkommen att ta kontakt med någon i kommittén

Christer Rosberg

Ordförande

Lotta Sjönvall

Ledamot

Anne-Lie Rosengren

Ledamot

Lena Barrander

Ledamot

Morgan Göransson

Ledamot, Ansvarig för Herrseriegolfen