• Trädplantering hål 8

Idag har vår banpersonal arbetat med att plantera nya träd utmed högersidan av hål 8. Vi planterar lindar som kommer att skapa en fin inramning av detta hål.