Vattenpumpning från 10:ans damm

Idag, 5 mars, har tisdagsgänget lagt ut rör utmed 16:e hålet för att vi ska kunna sänka vatten-nivån i 10:ans damm. Syftet med detta är att vattnet som står vid 4:ans och 9:ans bunkrar och greener ska kunna rinna ut via de ledningar som går till 10:ans damm. Nivån i 10:ans damm är nu så hög att det stoppar flödet från hål 4, 9 och 18.

Vattnet pumpas ner till en brunn på hål 16 där vattnet sedan fortsätter ut i havet.

När pumpningen lett till önskat resultat kommer rören plockas bort för att i höst grävas ned och komplettera de rör som idag går mellan 10:ans damm och brunnen men som har en mindre dimension än de nya rören vilket hittills begränsat flödet.