• Bedinge Golfklubb

Trivselklubben

Bedinge GK

Bedinge Golfklubb är en familjeklubb, med möjligheter till trevlig samvaro, inte bara på banan utan även på fester och olika arrangemang. Här är alla välkomna att prova på golfspel, vi har medlemskap för alla kategorier.

Klubben bildades redan 1931. Då började man spela på heden mellan havet och furuskogen där det traditionella midsommarfirandet i Beddingestrand äger rum årligen.