• Bankommittée

Bankommittén som är styrelsens organ för handläggning av banfrågor ansvarar för att upprätta målsättningen för banans utformning och skötsel samt uppföljning av denna. Det är klubbens anställde Course Manager som har specialistkunskaperna och det operativa ansvaret. Course Manager ansvarar också för att uppsatta mål och planer för bananläggningens skick, standard, skötsel, underhåll, utveckling och säkerhet följs.

Vakant

Ordförande

Fredrik Rosberg

Course Manager

Tommy Hansson

Ledamot

Philip Karlgrund

Ledamot

Helena Svensson

Ledamot

Axel Andersson

Ledamot

Per Fagergren

Ledamot

Pär Mattsson

Ledamot